อยากให้โชว์เป็น featured image แต่ไม่อยากให้โชว์ในโพสต์

เราอยากให้ภาพโชว์เป็น thumnail เ่ท่านั้น มันมี อ๊อพชั่น featured image ให้แล้ว
แต่ปัญหาคือ ถ้าดึง featured image มาให้แสดง ภาพมันก็จะอยู่ในโพสต์ด้วย ทำง้ยไม่ให้มันโชว์ในโพสต์อะครับ

เรามีคำตอบ ลบโค้ดที่ไม่ต้องการออก
1.เปิด wp-content\themes\EducationTime\post-single.php

2.ลบโค้ด
โค๊ด:

<?php
if(has_post_thumbnail())  {
the_post_thumbnail(
array($theme->get_option(‘featured_image_width_single’), $theme->get_option(‘featured_image_height_single’)),
array(“class” => $theme->get_option(‘featured_image_position_single’) . ” featured_image”)
);
}
?>

ภาพใน Feture Image ก็จะไม่มาแสดงในโพสต์ของเรา ง่ายยิ่งกว่าพลิกฝ่ามือ

Related posts

Leave a Comment