รวมตัวเสริมเวิร์ดเพรส (WordPress Plugin) น่าสนใจ

รวมตัวเสริมเวิร์ดเพรส (WordPress Plugin) น่าสนใจ ชื่อตัวเสริม คุณสมบัติตัวเสริม Jetpack by WordPress คุณสมบัติหลากหลาย โดยเฉพาะเรื่องป้องกันความปลอดภัย Page Builder by SiteOrigin ช่วยจัดความสวยงามของเนื้อหาของเว็บไซต์ Visual Composer ช่วยจัดความสวยงามของเนื้อหาของเว็บไซต์ (ไม่ฟรี) SiteOrigin Widgets Bundle ตัวเสริมของ Page Builder by SiteOrigin Postman SMTP ส่งเมล Woocommerce ตั้งร้านค้าออนไลน์ (ฟรี) Easy digital download ตั้งร้านค้าออนไลน์เน้นเป็นพวกสื่อดิจิตอล (ฟรี) Extension เสริม (ไม่ฟรี) Sensei ขายคอร์สสอนออนไลน์ (ไม่ฟรี) Yoast SEO จัดการ SEO All in One SEO จัดการ SEO Google Analytics Dashboard ดูค่าสถิติ WP Fastest Cache เก็บ Cache เพื่อเพิ่มความเร็วในการเข้าเว็บไซต์ WP Super Cache เก็บ Cache เพื่อเพิ่มความเร็วในการเข้าเว็บไซต์ EWWW Image Optimizer ลดขนาดรูป เพื่อเพิ่มความเร็วในการเข้าเว็บไซต์ Autoptimize บีบพวก html css js เพื่อเพิ่มความเร็วในการเข้าเว็บไซต์ Disable Google Fonts ปิด Google Fonts Contact Form…

Read More